دبیرستان دخترانه استعدادهای درخشان بم

یکشنبه 15 شهریور‌ماه سال 1388

معرفی کادر اداری دبیرستان

مدیر

ناهید رشیدی

معاون آموزشی

مهدیه السادات  

قاضی زاده

مربی آزمایشگاه

محبوبه السادات پورعابد

کتابدار

زهرا شکرانی

سرپرست آموزش علوم انسانی

مریم قربان پور

تکنولوژی آموزشی

زینب صدیقی