دبیرستان دخترانه استعدادهای درخشان بم

یکشنبه 19 مهر‌ماه سال 1388

جذابیتهای فیزیک

سال نوری


روشی برای اندازه گیری مسافت است. گرچه این عبارت زیاد معقول به نظر نمی رسد , زیرا در این واژه کلمه ی سال به کار رفته است که به طور معمول برای اندازه گیری ((زمان)) به کار می رود ; با وجود این سال نوری مسافت را اندازه گیری می کند.
شما عادت دارید که مسافت را با یکی از واحدهای متر/ کیلومتر/مایل یا سانتی متر/ اینچ , با توجه به محل سکونتتان اندازه گیری کنید. شما حتما می دانید یک متر چه قدر است ; با این واحدها اخت شده اید چون دائم با انها سروکار دارید.
وقتی منجمان برای مشاهده ستارگان از تلسکوپ استفاده می کنند , وضعیت فرق می کند و مسافت ها بسیار زیاد است ; برای مثال نزدیک ترین ستاره به زمین (مجاور خورشید ما) حدود 38000000000000 کیلومتر با ما فاصله دارد. ستارگانی وجود دارند که میلیاردها برابر دورتر از ان ستاره هستند. وقتی در مورد این مسافت ها صحبت می کنیم , مایل یا کیلومتر به درد نمی خورد! چرا که اعداد بسیار بزرگ هستند و هیچ کس علاقمند به نوشتن یا صحبت در مورد اعدادی که 20 رقم در ان وجود دارد نیست.
بنابراین برای اندازه گیری مسافت های بسیار طولانی از واحدی به نام ((سال نوری)) استفاده می کنیم. نور در هر ثانیه 186000 مایل( 300000 کیلومتر) را می پیماید ; پس یک ثانیه ی نوری 300000 کیلومتر است. یک سال نوری مسافتی است که نور در یک سال طی می کند.
استفاده از سال نوری به عنوان واحد اندازه گیری مسافت , مزیت دیگری نیز دارد , به کمک ان می توانید سن را تعین کنید. فرض کنید ستاره ای یک میلیون سال نوری از ما فاصله دارد. نور ان ستاره پس از گذشت یک میلیون سال به ما رسیده است ,یعنی این نور یک میلیون سال پیش ساطع شده است , بنابراین ان چه می بینیم وضعیت یک میلیون سال پیش ان ستاره است , نه وضعیت امروز ان. خورشید حدود 8 دقیقه نوری از ما فاصله دارد. اگر خورشید هم اکنون منفجر شود , 8 دقیقه طول خواهد کشید تا ما متوجه شویم!