دبیرستان دخترانه استعدادهای درخشان بم

شنبه 15 اسفند‌ماه سال 1388

راهیابی سه نفر از دانش آموزبه مرحله ی مقدماتی تورنمت روسیه

۱- شبنم اسماعیل زاده 

2-محدثه نظری نسب 

3- عارفه کدوری