دبیرستان دخترانه استعدادهای درخشان بم

شنبه 14 فروردین‌ماه سال 1389

شرکت در همایش علمی

۳نفر از دانش آموزان دبیرستان فرزانگان در همایش علمی دبیرستان علامه حلی کرمان شرکت کردند. 

۱-شبنم اسماعیل زاده 

۲-نرجس پورعاطفی 

۳-محدثه نظری نسب 

این دانش آموزان مقالات خود را در موضوعات کهکشان ها و نظریه اعداد به مرکز همایش ارسال کردند.