دبیرستان دخترانه استعدادهای درخشان بم

چهارشنبه 20 بهمن‌ماه سال 1389

نفرات برتر آزمون آیتده سازان

نام و نام خانوادگی                 رتبه در مدرسه                رتبه در شهرستان 


                                            درس زبان انگلیسی پایه اول راهنمایی


          

بهاره رشیدی                               1                                     1 

فائزه خدابخش زاده                       1                                     1  


         درس ریاضی پایه  اول راهنمایی  


فائزه خدابخش زاده                       1                                     2 

غزاله سام نژاد                             1                                     2 


                                              در س ریاضی پایه اول دبیرستان  


 

عاطفه عباس زاده                        1                                     2 

زهرا ابراهیمی                             2                                     3


 

            وقت سعادتمند بودن امروز است نه فردا