دبیرستان دخترانه استعدادهای درخشان بم

دوشنبه 29 فروردین‌ماه سال 1390

بچه ها متشکریم

کسب رتبه اول و دوم در مسابقات آزمایشگاهی علوم و حرفه وفن در سطح شهرستان بم:

Ø    فاطمه رضایی زاده                  حرفه

Ø    آیدا حسن پور                         علوم

 کسب رتبه اول در مسابقات کشوری کیفیت بخشی سال اول دبیرستان:

دانش آموز سیمین بهرامی

کسب 7 رتبه اول در مسابقات فرهنگی ، هنری در سطح منطقه  :

Ø    عاطفه بنی ابراهیمی                    احکام

Ø    فاطمه آتشی                           انشاء نماز

Ø    محدثه نظری نسب                    انشاء نماز

Ø    فاطمه اسماعیلی زاده                  قرائت

Ø    کوثر دامغانی                             قرائت

Ø    فاطمه امینی فر                         مفاهیم

Ø    عاطفه خانبابا                         نهج البلاغه