دبیرستان دخترانه استعدادهای درخشان بم

یکشنبه 1 اسفند‌ماه سال 1389

میانگین نمرات ترم اول

اطلاعات مربوط به درصد قبولی دانش آموزان مقطع متوسطه و میانگین نمرات دانش آموزان به تفکیک پایه تحصیلی