دبیرستان دخترانه استعدادهای درخشان بم

سه‌شنبه 23 فروردین‌ماه سال 1390

افتخار آفرینان

دانش آموزان عزیز

   سارا بهزادی فاطمه درخشان فاطمه امینی فر

کسب رتبه سوم نجوم در بین مدارس سمپاد در سطح استان کرمان را تبریک می گوییم


 

کسب رتبه های اول و دوم المپیاد زبان در سطح شهرستان را تبریۣک می گوییم

سال اول دبیرستان

زینب صادقی زاده  رتبه اول

مهلا بهرامی  - سیمین بهرامی  رتبه دوم

 سال دوم دبیرستان

محدثه نظری نسب - زهرا مقدمی فاطمه دریجانی  رتبه اول