دبیرستان دخترانه استعدادهای درخشان بم

شنبه 28 فروردین‌ماه سال 1389

راهیابی دانش آموزان به مرحله استانی مسابقات فرهنگی-هنری

۱-زهره بهنام پور   رشته ی مشبک رتبه ی اول     در سطح شهرستان 

۲- ملیکا صائب         رشته ی معرق  رتبه ی اول    در سطح شهرستان