دبیرستان دخترانه استعدادهای درخشان بم

یکشنبه 15 فروردین‌ماه سال 1389

برگزاری جشن ولایت

 

چه خوش گفت الحق رسول مصدق                        که حق با علی و علی هست با حق 

 

 

در تاریخ 16/9/88 جشن بزرگ ولایت توسط دانش آموزان و همکاران در این واحد آموزشی برگزار شد.