دبیرستان دخترانه استعدادهای درخشان بم

سه‌شنبه 19 بهمن‌ماه سال 1389

تورنمنت ریاضی

دو تیم زیر از دبیرستان دخترانه فرزانگان به مرحله استانی  

تورنمنت ریاضی روسیه راه یافتند :

 

تیم شماره 1 

* زهره بهنام پور 

* فاطمه کریمی افشار 

* فاطمه موسوی  

 

 

 تیم شماره 2  

 * سیمین بهرامی 

 * مهلا بهرامی 

 * فاطمه امینی فر   

 

    خوشبختی یافتنی نیست ساختنی است